Making a face mask at home | DIY Face Mask No Sewing Machine | Easy Mask With Filter Pocket
How to sew a simple 3D mask | Tự may khẩu trang đơn giản | ART Thao162

Instructions for making simple cloth masks to prevent influenza, if you do not have a sewing machine, you can sew your hands.
protect the health of yourself and those around you, it is also the health of the whole community. may the pandemic end soon.

Hướng dẫn làm khẩu trang vải đơn giản phòng chống dịch cúm, nếu bạn không có máy may thì bạn có thể khâu tay.
hãy bảo vệ sức khỏe của bản thân mình và những người thân xung quanh, đó cũng chính là bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. cầu mong đại dịch sớm kết thúc.

#DiymaskKF94 #StayHome #ARTThao162Diy mask KF94

source