หน้ากากอนามัยทำเอง แบบมีแผ่นป้องกันตา
Face mask with eye shield

source